Neidio i'r prif gynnwy

Astudiaeth gwerthuso Humigard (GWRES)

Crynodeb lleyg

Yn ystod gweithdrefnau llawfeddygol hir o dan anesthetig cyffredinol, mae tymereddau corff cleifion weithiau'n gostwng o dan 36 ° C. Dosberthir hyn fel hypothermia. Mae'r tymereddau isel hyn yn gysylltiedig â chymhlethdodau meddygol a heintiau clwyfau llawfeddygol. Yn ystod gweithdrefnau laparosgopig, yr arfer safonol yw defnyddio carbon deuocsid sych, heb ryfel (CO2) i chwyddo'r peritonewm (inswleiddiad). Gall hyn gyfrannu at y risg o hypothermia ac achosi trochi meinwe. Mae HumiGard yn ddyfais sy'n gwlychu ac yn cynhesu CO2 i'w inswleiddio. Fe'i defnyddir ynghyd â dulliau safonol eraill o gadw cleifion yn gynnes. Mae astudiaethau eraill yn awgrymu y gallai dyfais HumiGard atal hypothermia, a helpu cleifion i wella'n gyflymach a gyda llai o broblemau ar ôl llawdriniaeth.

Nod yr ymchwilwyr yw darganfod a yw'r ddyfais HumiGard a ddefnyddir gydag arfer safonol, yn rhoi gwell canlyniadau i gleifion, o'i gymharu â gofal safonol yn unig. I wneud hyn, yn gyntaf mae angen i'r ymchwilwyr weithio allan a fyddai astudiaeth o'r fath yn ymarferol i'w wneud ac felly a ellir cynnal astudiaeth fwy.

Mae'r astudiaeth hon bellach wedi'i chwblhau.

Cyhoeddiadau

Mae'r canlynol yn brotocol ar gyfer RhCT maint llawn yn y dyfodol:

Ryczek, E., White, J., Poole, RL, Reeves, NL, Torkington, J., & Carolan-Rees, G. (2019). Inswleiddiad normothermig i atal hypothermia perioperative a gwella ansawdd adferiad mewn cleifion colectomi dewisol: protocol ar gyfer hap-dreial rheoledig. Protocolau ymchwil JMIR , 8 (12), e14533.

Rôl Cedar

Cyflawnodd Cedar y rolau rheoli treial canlynol:

 • Dylunio protocol, cymeradwyo a chychwyn astudio
 • Ar hap a rheoli data
 • Monitro ac adrodd ar ddiogelwch
 • Dadansoddi ac adrodd

Manylion yr astudiaeth:

 • Teitl llawn y treial clinigol: Ansawdd Adferiad a Hypothermia Perioperative mewn Cleifion Colectomi Dewisol: Astudiaeth Ddichonoldeb o Dreial Rheoledig ar Hap Dall
 • Dyluniad yr astudiaeth: RCT Dichonoldeb
 • Prif Ymchwilydd: Yr Athro Jared Torkington
 • Noddwr: Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro
 • Cyllid: Grant addysgol anghyfyngedig gan F&P Healthcare
 • NCT: NCT04164706
 • Cymeradwyaeth foesegol: 19 / WA / 0266