Neidio i'r prif gynnwy

Ymchwil Clinigol

Mae CEDAR yn cyflawni swyddogaethau rheoli treialon clinigol gan gynnwys:

  • Hwyluso astudiaethau newydd - methodoleg, adolygiadau systematig, Cynnwys Cleifion a’r Cyhoedd (PPI), costio, ceisiadau grant, datblygu protocol
  • Ystyriaethau rheoleiddio/llywodraethu – Nawdd, REC, MHRA, cymeradwyaethau lleol
  • Rheoli treialon – hap-osod, dogfennaeth treial hanfodol, monitro safle, pwyllgorau
  • Rheoli data – dylunio CRF, holiaduron, dylunio a phrofi cronfeydd data, SOPs, adolygu a chofnodi data.
  • Diogelwch – adolygu ac adrodd ar ddigwyddiadau andwyol.
  • Ystadegau ac adroddiadau – maint y sampl, SAP, dadansoddi ac adolygu ystadegol, adroddiadau astudiaeth, cyhoeddiadau.

Mae CEDAR yn cynnwys tîm hynod brofiadol ac amlddisgyblaethol o weithwyr y GIG a Phrifysgol Caerdydd. Mae uwch-reolwyr treial/uwch-ymchwilwyr yn cymryd cyfrifoldeb am bob agwedd ar ein portffolio o dreialon, gydag unigolion a enwir yn arwain y gwaith o gynllunio’r astudiaeth, prosesau cymeradwyaeth reoliadol, cynnal/monitro, dadansoddi ac adrodd.

Mae system sicrhau ansawdd gadarn CEDAR yn sicrhau ein bod yn bodloni rheoliadau a deddfwriaeth briodol, gan gynnwys egwyddorion Arfer Clinigol Da (GCP), Fframwaith Llywodraethu Ymchwil y GIG, y Ddeddf Diogelu Data a Rheoliadau’r DU sy’n gweithredu Cyfarwyddeb yr UE ar gyfer Treialon Clinigol.

Rydym yn gweithio gyda chlinigwyr, ymchwilwyr academaidd, partneriaid masnachol/partneriaid mewn diwydiant, a sefydliadau trydydd sector.

HELPP
SPIN-VR
MAPPLE (Rheoli'r Galon yn ystod Methiant y Galon)
POLARiS
PROVISION
VAP-X
Astudiaeth gwerthuso Humigard (GWRES)

Ansawdd Adferiad a Hypothermia Perioperative mewn Cleifion Colectomi Dewisol: Astudiaeth Ddichonoldeb o Dreial Rheoledig ar Hap Dall