Neidio i'r prif gynnwy

Gwerth mewn Iechyd

Mae gan Cedar dîm o ymchwilwyr dan arweiniad Kathleen Withers sy'n ymroddedig i'r Rhaglen Gwerth mewn Iechyd (ViH) Cenedlaethol . Mae Gwerth mewn Iechyd yn rhaglen genedlaethol o waith sy'n ymdrechu i gyflawni dull Gofal Iechyd sy'n Seiliedig ar Werth ledled GIG Cymru i gefnogi egwyddorion Gofal Iechyd Darbodus.

Mae Cedar yn cefnogi rhaglen ViH trwy ddarparu gallu dadansoddol a gwerthuso, cynghori ar ddethol, defnyddio a gweinyddu PROMs, a chefnogi cynhyrchu allbynnau ac adroddiadau ar gyfer cyflwyniadau, cynadleddau a chyhoeddiadau. Mae ein rôl yn gofyn i ni gydweithredu ag ystod eang o randdeiliaid gan gynnwys cleifion, clinigwyr, a chynrychiolwyr y Bwrdd Iechyd a Llywodraeth Cymru ar gyfer prosiectau lleol a chenedlaethol.

Cyhoeddiadau Cedar

O'Connell, S., Palmer, R., Withers, K., Saha, N., Puntoni, S., Carolan-Rees, C. (2018). Requirements for the collection of electronic PROMs either "in clinic" or "at home" as part of the PROMs, PREMs and Effectiveness Programme (PPEP) in Wales: a feasibility study using a generic PROM tool. Pilot and Feasibility Studies, 4, 90.

Palmer RI, Withers KL, Willacott A, Carolan-Rees G. (2020) Gwella gwasanaethau gofal iechyd â chymorth cleifion: Casglu PROMs a PREMs ledled Cymru - Improving healthcare services with patients’ help: Collecting PROMs and PREMs throughout Wales. Gwerddon, 30, 40-67.

Withers K, Puntoni S, O’Connell S, Palmer R, Carolan-Rees G. (2018) Standardising the Collection of Patient Reported Experience Measures to Facilitate Service Improvement. Patient Experience Journal 5(3) pp 16-24l.

Withers, K., Palmer, R., Lewis, S., Carolan-Rees, G.(2020) First steps in PROMs and PREMs collection in Wales as part of the prudent and value-based healthcare agendaQuality of Life Research, 1-14.

Withers K, Palmer R, Lewis S; Carolan-Rees G. (2021) PROMs and PREMs collection in Wales as part of the Prudent and Value Based Healthcare agenda: Improving service provision and patient experience. Quality of Life Research.. Dan Adolygiad.