Neidio i'r prif gynnwy

Adolygiadau tystiolaeth

Mae Cedar yn cynnal adolygiadau tystiolaeth ar amrywiaeth o bynciau. Gall y rhain fod yn adolygiadau systematig manwl neu'n brosiectau casglu tystiolaeth cyflym. Mae staff Cedar wedi'u hyfforddi mewn methodolegau adolygu systematig gan gynnwys ymchwilio llenyddiaeth, arfarnu beirniadol, synthesis tystiolaeth a meta-ddadansoddiad. Mae gan Cedar bartneriaeth sefydledig gyda'r Uned Arbenigol ar Dystiolaeth Adolygu (SURE) ym Mhrifysgol Caerdydd. Ers 2014, mae Dr Helen Morgan, o SURE, wedi dal contract anrhydeddus gyda Cedar i ddarparu arbenigedd a chefnogaeth adolygu tystiolaeth.

Mae Cedar wedi'i gontractio gan y Sefydliad Cenedlaethol dros Ragoriaeth mewn Iechyd a Gofal (NICE) i gynnal adolygiadau tystiolaeth ar dechnolegau meddygol a chan Bwyllgor Gwasanaethau Arbenigol Iechyd Cymru (WHSSC) i ddarparu adolygiadau cyflym i gefnogi eu polisïau comisiynu. Rydym hefyd yn cynnal adolygiadau tystiolaeth annibynnol ar gyfer amrywiaeth o gwsmeriaid a mathau o brosiectau. Mae Cedar yn darparu darlithoedd i fyfyrwyr israddedig y 4edd flwyddyn ym Mhrifysgol Caerdydd ar ddylunio a chynnal adolygiadau systematig.